Afval en huisvuil ophaaldagen in de gemeente Utrecht

De afvalkalender van de gemeente Utrecht kunt u raadplegen via Mijnafvalwijzer. Deze gemeente is aangesloten op Mijnafvalwijzer. Via deze online dienst kunt u door middel van het invullen van uw postcode en huisnummer eenvoudig opzoeken wanneer uw huishoudelijke afval bij u wordt opgehaald.

Twitterfeed van Utrecht

Nieuws uit de regio

 • Schoon en veilig sekswerk in Utrecht
  De gemeente Utrecht werkt aan een stad waar sekswerkers veilig, schoon en transparant hun beroep kunnen uitoefenen. Daar past een nieuw en modern sekswerkbeleid bij en daarom wordt nu gestart met twee proeftuinen. Allereerst wil de gemeente thuiswerken voor één persoon in de eigen woning toestaan vanaf 2024. Daarnaast zet de gemeente in op één à twee kleinsc […]
 • Huurteam Utrecht zorgt voor 600.000 euro huurverlaging
  Huurteam Utrecht heeft in 2022 een recordbedrag aan huur omlaag weten te krijgen in procedures die door huurders waren aangespannen tegen hun verhuurder. De totale huurverlaging bedroeg 601.170 euro. Dat is ongeveer een halve ton meer dan eerdere jaren. De gemiddelde geadviseerde huurverlaging is 172 euro per maand. De cijfers staan in het jaarverslag van he […]
 • Utrecht Overvecht: stap voor stap vooruit
  Het gaat steeds wat beter met Utrecht Overvecht. Het aantal werkloosheids- en bijstandsuitkeringen is gedaald, er is minder jeugdoverlast, het aantal jongvolwassenen met een startkwalificatie is gegroeid en ook de ervaren gezondheid is – zowel bij kinderen als volwassenen – toegenomen. Tegelijkertijd wordt de vooruitgang niet door alle bewoners gezien en gev […]
 • Maatregelenpakket Lucasbolwerk en Hieronymusplantsoen
  De gemeente komt met een breed pakket aan maatregelen om de overlast en criminaliteit bij het Lucasbolwerk en Het Hieronymusplantsoen aan te pakken. Het gaat hierbij om een totaalpakket aan zorg- en veiligheidsmaatregelen om de situatie voor omwonenden en ondernemers te verbeteren en om de individuen uit groep overlastgevers zorg en perspectief te bieden. […]
 • Gemeente Utrecht komt met eigen geluidsnormen voor windmolens in Rijnenburg
  De gemeente Utrecht heeft bekendgemaakt onder welke voorwaarden de bouw van vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop kan plaatsvinden. Utrecht is een groeiende stad en wil binnen de gemeentegrenzen zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Daarom moeten deze en toekomstige windmolens goed ingepast worden in de omgeving. Om dit zo goed mogelijk te doen, l […]