Afval en huisvuil ophaaldagen in de gemeente Utrecht

De afvalkalender van de gemeente Utrecht kunt u raadplegen via Mijnafvalwijzer. Deze gemeente is aangesloten op Mijnafvalwijzer. Via deze online dienst kunt u door middel van het invullen van uw postcode en huisnummer eenvoudig opzoeken wanneer uw huishoudelijke afval bij u wordt opgehaald.

Twitterfeed van Utrecht

Nieuws uit de regio

 • Utrecht blijft maatregelen nemen om woningbouw op gang te houden
  De gemeente Utrecht blijft maatregelen nemen om de woningbouwproductie op peil te houden. Voor de gemeentelijke investeringen in mobiliteit, groen en maatschappelijke voorzieningen is in de komende jaren minder geld beschikbaar. Bezuinigingen vanuit het Rijk zijn daarvan de oorzaak. Het college stelt daarom voor om het ruimtelijke investeringsprogramma voor […]
 • Voorjaarsnota Utrecht: Koers houden in financieel moeilijk tijden  
  De gemeente Utrecht zit in een financieel moeilijke periode door bezuinigingen vanuit het Rijk, maar blijft investeren in de toekomst. Dat staat in de voorjaarsnota 2024. "Het college moet stevige financiële maatregelen nemen om het huishoudboekje op orde te brengen en te kunnen blijven investeren in de stad. Dat zijn lastige keuzes die veel Utrechters […]
 • Utrecht helpt kleine VvE’s met isoleren
  In Utrecht komt slechte isolatie veel voor bij woningen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Daarom start de gemeente met een aanpak om leden van VvE’s te helpen bij het isoleren van hun woningen. Als eerste zijn kleine VvE’s met maximaal 7 appartementen aan de beurt om mee te doen.
 • Plan Natuurgebied Zuilen: meer natuur en biodiversiteit
  De gemeente wil in het gebied langs de Vecht bij Slot Zuylen de natuur en de biodiversiteit versterken en meer openbaar groen voor Utrechters mogelijk maken. Samen met een bewonerswerkgroep is hard gewerkt aan een plan voor Natuurgebied Zuilen tijdens een intensief participatietraject. In het plan gaan natuur, cultuurhistorie en natuurinclusieve landbouw han […]
 • Utrecht onderzoekt met draagbare meetkastjes hittestress bij inwoners
  De gemeente Utrecht zoekt in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie en de Provincie Utrecht vrijwilligers die met speciale draagbare meetkastjes de temperatuur meten in buurten met weinig groen. In het onderzoeksproject 'Groene Buurt, Koele Buurt', brengen inwoners in vier groenarme Utrechtse buurten (Kanaleneiland, Rivierenwijk, Ondiep en Z […]