Afval en huisvuil ophaaldagen in de gemeente Utrecht

De afvalkalender van de gemeente Utrecht kunt u raadplegen via Mijnafvalwijzer. Deze gemeente is aangesloten op Mijnafvalwijzer. Via deze online dienst kunt u door middel van het invullen van uw postcode en huisnummer eenvoudig opzoeken wanneer uw huishoudelijke afval bij u wordt opgehaald.

Twitterfeed van Utrecht

Nieuws uit de regio

 • Utrecht Overvecht: stap voor stap vooruit
  Het gaat steeds wat beter met Utrecht Overvecht. Het aantal werkloosheids- en bijstandsuitkeringen is gedaald, er is minder jeugdoverlast, het aantal jongvolwassenen met een startkwalificatie is gegroeid en ook de ervaren gezondheid is – zowel bij kinderen als volwassenen – toegenomen. Tegelijkertijd wordt de vooruitgang niet door alle bewoners gezien en gev […]
 • Maatregelenpakket Lucasbolwerk en Hieronymusplantsoen
  De gemeente komt met een breed pakket aan maatregelen om de overlast en criminaliteit bij het Lucasbolwerk en Het Hieronymusplantsoen aan te pakken. Het gaat hierbij om een totaalpakket aan zorg- en veiligheidsmaatregelen om de situatie voor omwonenden en ondernemers te verbeteren en om de individuen uit groep overlastgevers zorg en perspectief te bieden. […]
 • Gemeente Utrecht komt met eigen geluidsnormen voor windmolens in Rijnenburg
  De gemeente Utrecht heeft bekendgemaakt onder welke voorwaarden de bouw van vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop kan plaatsvinden. Utrecht is een groeiende stad en wil binnen de gemeentegrenzen zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Daarom moeten deze en toekomstige windmolens goed ingepast worden in de omgeving. Om dit zo goed mogelijk te doen, l […]
 • Proef met laadlantaarns in Utrecht
  Op 24 mei worden in Kanaleneiland en in Ondiep de eerste twee laadlantaarns in gebruik genomen. Als de proef een succes is, dan komen er nog meer bij in de stad. De techniek van laadlantaarns wordt al toegepast in nieuwbouwwijken, maar is in bestaande wijken, op bestaande lantaarnpalen uniek.
 • Sluiting pand Amsterdamsestraatweg
  Vandaag, vrijdag 19 mei, is op last van burgemeester Dijksma een pand op de Amsterdamsestraatweg gesloten vanwege de vondst van een explosief.